kieskast
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Kunnen alle leerkrachten inloggen?
Staan de leerlingen in de juiste klassen?
Is het nieuwe schooljaar aangemaakt?
-Planning en organisatie
-Werken vanuit doelen
-Aansluiten bij leerbehoefte van leerlingen
Klik om naar de uitleg voor groep 1-2 te gaan.
Klik om naar de uitleg te gaan.
(Advertentie)
Richt je eigen groep in binnen Klasseplan:
-leerlingen indelen (niveau)
-vakken aanmaken
-methodes importeren in jaarplanning
Klik om naar de uitleg te gaan.
(Advertentie)
(Advertentie)
Maak je eerste weekplanning klaar.
-pas de taken aan waar nodig
-geef de werkvorm aan
-stuur naar de app of draai weektaak uit
De app heeft een leerkrachtgedeelte (back-end) en leerlingdeel. Bekijk ze beide.
(Advertentie)
De mogelijkheden van Klasseplan.
Bespreken mogelijkheid van vervolgcursus.